Velký a Malý Karlov u Čermné nad Orlicí

Kód lokality: 52036

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 1 0 2 1 1
Počet druhů 66 3 0 14 1 17