rybník Tuří

Kód lokality: 52074

Status ochrany:

  • Maloplošné zvláště chráněné území: Přírodní památka

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 11 0 2 1 0 3
Počet druhů 714 0 39 2 0 151
čírka obecná 160 0 5 0 0 33
hvízdák euroasijský 29 0 0 0 0 6
ostralka štíhlá 3 0 0 0 0 1