biologické rybníky v Termesivech a Hamrech

Kód lokality: 53002

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 3 0 0 1
Počet druhů 0 8 0 0 2