Mělické pískovny (Mělice)

Kód lokality: 53018

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 7 8 13 10 9
Počet druhů 297 1780 1681 1385 865 1202
husice nilská 0 7 0 0 0 1
kachna divoká 250 1700 1600 1280 544 1075
konipas bílý 0 0 21 0 0 4
kormorán velký 17 37 4 9 211 56
ostralka štíhlá 0 0 0 1 0 0
polák kaholka 0 0 0 0 1 0
polák velký 0 0 0 39 4 9
turpan hnědý 0 0 0 3 0 1