LABE: ve Vrchlabí

Kód lokality: 54004

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: ????

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 2 3 3 3 3
Počet druhů 47 85 80 81 99 78
skorec vodní 13 13 8 8 14 11