ORLICE: Třebechovice - soutok s Labem v Hradci Králové

Kód lokality: 54061

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 6 9 7
Počet druhů 309 511 514 445
husice nilská 0 0 2 1
ostralka štíhlá 0 2 0 1
pižmovka velká 7 0 0 2