SÁZAVA: Perknov - Okrouhlice

Kód lokality: 54072

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 8 5 5 5 6
Počet druhů 37 209 56 91 115 102
bekasina otavní 0 2 0 0 0 0
lednáček říční 1 5 2 0 0 2