METUJE: Šestajovice - soutok s Labem

Kód lokality: 54092

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 5 8 4
Počet druhů 0 118 300 139