KŘETINKA: Hamry - Horní Poříčí

Kód lokality: 54175

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 2 3 2 3 3
Počet druhů 42 35 89 29 22 43
skorec vodní 6 7 7 4 10 7