rybníky u Miroslavi (Miroslavský, Suchohrdelský)

Kód lokality: 62019

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 7 3 4
Počet druhů 0 62 23 396 120
vodouš kropenatý 0 0 1 0 0
volavka bílá 0 2 0 23 6