Jaroslavický rybník

Kód lokality: 62020

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 11 10 5 10
Počet druhů 294 665 1647 618 806
husice liščí 0 0 3 0 1
hvízdák euroasijský 0 26 4 0 8
kopřivka obecná 0 14 2 0 4