Jedovnické rybníky (Olšovec, Budkovan, Vrbový, Dubový, Dymák)

Kód lokality: 62036

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 2 2 1 1
Počet druhů 0 1 73 127 126 65