Mutěnické rybníky

Kód lokality: 62055

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Mezinárodně významná lokalita podle kriteria č. 6 (1% a více tahové populace druhu)
  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 12 14 17 13 13
Počet druhů 353 4162 4894 959 7315 3537
bekasina otavní 0 3 0 0 0 1
husa běločelá 0 3250 3822 0 6200 2654
husa velká 0 250 269 102 300 184
husice liščí 0 0 0 7 0 1
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0 0
konipas bílý 0 0 0 2 0 0
konipas horský 0 0 15 0 0 3
lžičák pestrý 0 0 0 14 11 5
morčák malý 0 0 0 2 0 0
orel mořský 1 2 0 0 0 1
ostralka štíhlá 0 0 1 1 0 0
vodouš kropenatý 1 3 9 0 0 3
volavka bílá 0 11 2 24 5 8
volavka popelavá 15 84 7 52 7 33