rybníky u Chropyně

Kód lokality: 62065

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 5 4 1 6 2 4
Počet druhů 32 25 12 67 91 45
labuť zpěvná 2 0 0 1 0 1