rybník Šibeník

Kód lokality: 62078

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 1 1 1
Počet druhů 0 2 3 2
orel mořský 0 2 0 1