SVRATKA: soutok se Svitavou - soutok s Bobravou

Kód lokality: 64022

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 8 14 12 12 14 12
Počet druhů 132 230 175 246 252 207
čírka obecná 14 38 27 52 22 31
konipas horský 0 3 0 0 1 1
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0 0
potápka malá 3 8 15 13 11 10
slípka zelenonohá 5 4 7 6 8 6
vodouš kropenatý 0 0 0 2 0 0