JIHLAVA: Ivaň - VDNM

Kód lokality: 64049

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 13 13 9
Počet druhů 0 258 379 212
labuť velká 0 2 50 17
lžičák pestrý 0 1 0 0
orel mořský 0 1 3 1
slípka zelenonohá 0 1 5 2