DYJE: jez Krhovice - most Hrádek, Jaroslavice

Kód lokality: 64073

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 6 8 8 10 8
Počet druhů 37 42 60 84 102 65
konipas horský 0 1 0 0 1 0
lednáček říční 3 8 4 0 0 3
orel mořský 0 0 0 11 2 3
vodouš kropenatý 0 0 1 0 0 0
volavka bílá 3 3 26 4 5 8