DYJE: Janohrad - Břeclav

Kód lokality: 64078

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 7 13 12 11 13 11
Počet druhů 135 2373 230 202 221 632
kachna divoká 36 2190 158 145 156 537
kopřivka obecná 0 30 1 11 8 10
potápka malá 10 8 5 1 3 5
slípka zelenonohá 2 3 9 1 3 4