DYJE: odlehčovací kanál - hranice s Rakouskem

Kód lokality: 64080

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 16 13 4 8 11
Počet druhů 386 523 694 85 355 409
konipas horský 0 0 1 0 0 0
kopřivka obecná 0 13 3 0 0 3
kormorán velký 13 15 80 43 166 63
orel mořský 5 2 0 0 2 2
potápka malá 3 7 5 0 2 3