STARÁ MORAVA: Hodonín; Bratislavská ul. - ústí

Kód lokality: 64118

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 2 1 3 3 1 2
Počet druhů 64 17 32 109 45 53
slípka zelenonohá 0 0 0 13 0 3