ROKYTNÁ: Moravský Krumlov - Ivančice

Kód lokality: 64150

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 3 2
Počet druhů 0 44 37 27