DYJE v NP Podyjí: Hardegg - Liščí skála

Kód lokality: 64158

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Národní park

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 7 8 9 6 7
Počet druhů 73 156 208 183 59 136
konipas horský 0 0 0 0 1 0
labuť velká 57 129 90 36 35 69
lednáček říční 0 6 2 3 0 2
orel mořský 3 1 2 0 4 2
potápka malá 3 5 13 6 0 5