rybníky u Jistebníka nad Odrou

Kód lokality: 72025

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 4 6 5 6
Počet druhů 442 90 92 43 167
čáp bílý 1 0 0 0 0
husa velká 286 0 0 0 72
orel mořský 0 0 2 0 1
volavka bílá 22 1 7 2 8
volavka popelavá 22 35 44 14 29