Horní a Dolní Bělotínský rybník

Kód lokality: 72033

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 0 2 1
Počet druhů 0 2 0 3 1