Choryňské rybníky

Kód lokality: 72035

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 4 3 2 2
Počet druhů 0 8 18 4 8