Hustopečské rybníky

Kód lokality: 72038

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 2 5 3 0 3
Počet druhů 128 76 119 193 0 103
morčák malý 1 0 0 0 0 0