Štěrkopískovna Troubky, k.u. Tovačov

Kód lokality: 73008

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet jedinců (2 000 a více jedinců)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 10 9 10 9 11 10
Počet druhů 1642 4188 730 1130 3366 2211
hohol severní 0 0 4 25 0 6
husice nilská 0 0 0 4 0 1
morčák malý 0 0 0 0 7 1
morčák velký 67 10 35 50 45 41
potápka roháč 6 7 26 32 16 17
racek bělohlavý 950 2000 430 600 2262 1248
racek bouřní 350 2000 0 15 3 474