OLZA: Jablunkov, most - Třinec, most

Kód lokality: 74025

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 6 5 6 5 6 6
Počet druhů 155 261 210 222 161 202
kachnička mandarinská 1 0 0 0 0 0
polák chocholačka 0 0 163 0 0 33
skorec vodní 7 15 14 9 25 14