BEČVA: Hovězí - Vsetín

Kód lokality: 74037

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 4 4 5 4 5 4
Počet druhů 170 178 126 138 145 151
lednáček říční 1 2 3 5 0 2
skorec vodní 10 3 2 2 2 4