BEČVA: Lipník - Prosenice

Kód lokality: 74042

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 10 7 13 11 8
Počet druhů 0 626 260 308 430 325
kachnička mandarinská 0 1 0 0 0 0
konipas horský 0 0 2 1 1 1
lednáček říční 0 5 4 3 2 3
morčák velký 0 28 26 112 38 41
potápka malá 0 0 0 3 8 2
vodouš kropenatý 0 0 0 2 0 0