BEČVA: Prosenice - Přerov

Kód lokality: 74043

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 6 9 5 5
Počet druhů 0 549 585 160 172 293
morčák malý 0 0 0 31 0 6
ostralka štíhlá 0 1 0 0 0 0