MORAVA: Střeň - Černovír,most

Kód lokality: 74063

Status ochrany:

  • Ramsarská lokalita
  • Soustava Natura 2000: Ptačí oblast
  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita
  • Velkoplošné zvláště chráněné území: Chráněná krajinná oblast

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 3 7 5 5
Počet druhů 11 214 69 60 29 77
morčák malý 0 0 0 1 0 0