MORAVA: Grygov, most - Věrovany, most

Kód lokality: 74066

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů (15 a více druhů)
  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 9 12 12 15 9 11
Počet druhů 321 402 242 343 165 295
čírka obecná 0 0 0 9 16 5
husice nilská 0 0 2 2 0 1
konipas horský 0 0 0 1 0 0
polák kaholka 0 0 0 1 0 0
potápka malá 16 19 19 10 11 15
vodouš kropenatý 0 1 0 0 0 0