MORAVA: Věrovany, most - Lobodice

Kód lokality: 74067

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 12 11 8 13 8 10
Počet druhů 493 642 101 374 36 329
hohol severní 22 10 4 8 0 9
morčák malý 0 1 0 0 0 0
orel mořský 3 0 0 3 1 1
polák malý 2 0 0 0 0 0
potápka malá 38 17 9 8 3 15
racek bělohlavý/stříbřitý/středomořský 0 250 0 10 0 52
vodouš kropenatý 0 1 0 2 0 1