MORAVA: Lobodice - Kojetín, železniční most

Kód lokality: 74068

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 6 3
Počet druhů 0 63 32
potápka malá 0 15 8