OSTRAVICE: Baška - soutok s Morávkou

Kód lokality: 74092

Status ochrany:

  • Soustava Natura 2000: Evropsky významná lokalita

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 5 3 3 7 4
Počet druhů 5 49 18 34 77 37
konipas horský 0 0 0 0 2 0