VSETÍNSKÁ BEČVA: ústí Tísňavského potoka - ústí Velké Stanovnice

Kód lokality: 74162

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 0 2 3 3 3 2
Počet druhů 0 8 21 4 9 8
skorec vodní 0 4 8 1 2 3