VSETÍNSKÁ BEČVA: ústí Velké Stanovnice - Halenkov

Kód lokality: 74163

Významné zimoviště:

  • Národně významná lokalita: počet druhů přílohy I. (1 více druhů)
  • Národně významná lokalita: početnost druhu (1% a více národní populace druhu)
20182019202020212022 Průměr 2018-2022
Počet jedinců 3 4 5 4 5 4
Počet druhů 34 77 90 70 75 69
čáp bílý 0 0 1 0 0 0
konipas horský 0 0 0 0 1 0
lednáček říční 0 7 1 4 2 3
skorec vodní 1 7 12 7 16 9