Významná zimoviště s konfliktními druhy

Nalezeno: 59 (59)
Aktuálně zobrazeno: 0

Zde naleznete lokality, které v posledních pěti letech (2018-2022) splnily podmínky pro významné zimoviště o celkové početnosti vodních ptáků (20 000 jedinců a výše, 2 000 jedinců a výše), druhové diverzitě (15 druhů a výše) nebo početností konkrétního druhu (1 % a více tahové populace) a zároveň zde dochází ke zvýšené početnosti potenciálně konfliktních rybožravých a býložravých druhů vodních ptáků.