volavka bílá

Ardea alba
Great White Egret

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 960-1 400 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Evropská tahová populace
Velikost tahové populace: 150 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • volavka bílá
  • volavka bílá
  • volavka bílá
  • volavka bílá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 55