berneška bělolící

Branta leucopsis
Barnacle Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-4 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Rusko- a severozápadoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 1 400 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • berneška bělolící
  • berneška bělolící
  • berneška bělolící

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 4