turpan černý

Mellanitta nigra
Common Scoter

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 0-6 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
Severoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 751 000 jedinců

Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 4