čáp bílý

Ciconia ciconia
White Stork

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 1-4 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): —
Středo- a východoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 585 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Druh přílohy I Směrnice o ptácích
  • Ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • čáp bílý
  • čáp bílý
  • čáp bílý
  • čáp bílý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 8