husice nilská

Alopochen aegyptiaca
Egyptian Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 100-270 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): nejasný
nepůvodní Evropská populace
Velikost tahové populace: - jedinců

  • husice nilská
  • husice nilská
  • husice nilská
  • husice nilská
  • husice nilská

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 98