labuť velká

Cygnus olor
Mute Swan

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 3 500-4 100 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápado- a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 2 800 00 jedinců

  • labuť velká
  • labuť velká
  • labuť velká

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 48