husa velká

Anser anser
Greylag Goose

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 6 600-10 600 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 130 000 jedinců

  • husa velká
  • husa velká
  • husa velká
  • husa velká

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 27