ostralka štíhlá

Anas acuta
Pintail

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 25-60 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severoevropská a středomořská tahová populace
Velikost tahové populace: 60 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Kriticky ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • ostralka štíhlá
  • ostralka štíhlá
  • ostralka štíhlá
  • ostralka štíhlá
  • ostralka štíhlá

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 59