lžičák pestrý

Anas clypeata
Shoveler

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 20-170 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severozápadoevropská a středomořská tahová populace
Velikost tahové populace: 525 000 jedinců

Stupeň ochrany:

  • Silně ohrožený druh dle Vyhl. MŽP 395/1992 Sb.
  • lžičák pestrý
  • lžičák pestrý
  • lžičák pestrý

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 23