polák chocholačka

Aythya fuligula
Tufted Duck

Odhad velikosti populace v ČR (2018-2022): 3 900-6 300 jedinců
Trend početnosti (1966-2022): rostoucí
Severo- a středoevropská tahová populace
Velikost tahové populace: 900 000 jedinců

  • polák chocholačka
  • polák chocholačka
  • polák chocholačka
  • polák chocholačka
  • polák chocholačka

    Počet lokalit s 1 % a více národní populace druhu: 25